Taal- en rekendans

Discipline: muziek
Vorm: workshop Taaldans® en Rekendans®
Door: Juffvrouw Stippel (Petra Ros)
Voor: groep 1 en 2
Duur: 45 minuten
Locatie: op school, speel- of gymlokaal
Periode in te plannen: afhankelijk van het gekozen thema
Max aantal groepen: 10 groepen per thema

Thema’s
Herfst (oktober 2023 na herfstvakantie), Sint (eind november 2023), kunst (in overleg periode januari/februari 2024)

Kerndoelen
Taaldans® en Rekendans® sluit naast de kerndoelen 54 en 55 ook aan bij de doelen van mondelinge taalvaardigheid, rekenen-wiskunde en oriëntatie op jezelf en de wereld.
Oriëntatie op jezelf fase 1, kerndoel 41 mondelinge taal fase 1, kerndoelen 1-2-3-10-12, rekenen fase 1, getalbegrip/meten/meetkunde, kerndoel 23-24-26-28-29-32-33

Over de workshop
Dansen is leuk! Dansen met de SLO doelen voor taal en rekenen is naast leuk ook nog nuttig bevonden om de brede ontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren. De les wordt in een thema aangeboden, thema graag aangeven bij de inschrijving.

Betekenisvol dansen is dans op het niveau en in de belevingswereld van het kind, geen danspasjes maar fysiek taal en rekenen (begrippen) ervaren met je lijf, je zintuigen, muziek, materialen, zang, rap of een versje en dans. De les bestaat uit vaste onderdelen: warming-up, waarbij de ruimtelijke oriëntatie, houdingen en bewegingen centraal staan. Kennis van het lichaam. Passieve en actieve woordenschat. Klank, rijm of ritme. Begrijpend luisteren.

12W taalenrekendans1

12W taalenrekendans1

12W taalenrekendans1

12W taalenrekendans1