De visualisatiekaart cultuureducatie gemeente Steenwijkerland

De visualisatiekaart hoort bij de Visie op Cultuureducatie Steenwijkerland. De kaart geeft weer hoe belangrijk cultuureducatie is voor de ontwikkeling van kinderen tot wereldburgers.

visualisatiekaart poster

visualisatiekaart poster

 pdfDownload hier de visualisatiekaart van Cultuureducatie Steenwijkerland als pdf

Allereerst staan wetenschapper Erik Scherder en wetenschapsjournalist Mark Mieras op de kaart. Het kind staat in cultuureducatie centraal, vandaar dat de kinderen in een hart in het midden getekend staan.

Verder worden organisaties uitgebeeld die er samen voor zorgen dat elk kind in Steenwijkerland in aanraking komt met kunst en cultuur. Dit zijn niet alleen de basisscholen, maar de gemeente Steenwijkerland, Rijnbrink, de provincie Overijssel en de Rijksoverheid. Zij subsidiëren de cultuureducaties met programma’s zoals Cultuureducatie aan de Basis en Cultuureducatie met Kwaliteit. In Steenwijkerland speelt het Platform Cultuureducatie Steenwijkerland hierin een belangrijke rol. In dit platform zijn diverse culturele organisaties zoals CultuurKlik, de Meenthe, de bibliotheken en de musea en het basisonderwijs vertegenwoordigd.

De cultuurcoach stelt, samen met de interne cultuurcoördinatoren van de scholen een menu samen van culturele activiteiten waaruit de scholen kunnen kiezen. Dit zijn dans, beeldende kunst, theater, drama, muziek, literatuur, film/audiovisueel en erfgoed.

In de kaart staat ook de samenhang aangegeven met taal en rekenen, analytisch en creatief denken, onderzoekend leren en reflecteren. Cultuureducatie helpt ook bij talentontwikkeling, dyslexie, dyscalculie, autisme, hooggevoeligheid, en het omgaan met tegenslagen zoals scheiding, ziekte, verlies dierbaren, corona, oorlog, brand, verslavingen, misbruik enzovoorts.

Ook staan op de kaart de contouren van de gemeente Steenwijkerland als gebied getekend met daarin aangegeven de samenhang met andere gemeentelijke projecten zoals Samen voor Ryan, het Sportakkoord, de vele evenementen, koren, bands en cultureel erfgoed.

Als een goede cultuureducatie voortgezet wordt in het voortgezet onderwijs dan ontwikkelt een kind zich tot een wereldburger dat een leven lang leert. Cultuur en creativiteit speelt een rol bij ondernemerschap, techniek, nieuws, politiek, sociale media, liefde en relaties, geloofsovertuiging, architectuur, kook- en bakkunst en wie je bent en mag zijn (LHBTIQ+).

Tot slot staat onderaan de kaart ‘Vind je ikigai!’. Ikigai is een Japans woord en betekent ‘je persoonlijke drijfveer of passie’.