Zoektocht naar Kunst

Discipline: erfgoed en fotografie
Vorm: museumbezoek en workshop
Door: Instituut Collectie Krop Steenwijk en Scala Centrum voor de Kunsten
Locatie les 1: Hildo Krop Museum, Rams Woerthe in Steenwijk
Locatie les 2: omgeving van de school (fotografie), klaslokaal met mogelijkheid tot verduistering, voorzien van digibord/projectiescherm, laptop/computer, beamer en in ieder geval twee stopcontacten
Voor: groep 7 en 8
Duur: museumbezoek 60 minuten, workshop 90 minuten
Max. aantal leerlingen bezoek en workshop: 30
Max. aantal inschrijvingen: 11 groepen

Let op: deze activiteit geldt voor 2 activiteiten. U kunt voor groep 7 en 8 geen (erfgoed of andere) workshop meer afnemen. U kunt nog wel een voorstelling kiezen.

Kerndoelen
Sluit aan bij de kerndoelen: 54, 55 en 56

Educatie
Kijkwijzer komt per mail via Scala richting de scholen

Over het museumbezoek en de workshop

Les 1
Bezoek Rams Woerthe
Het project start met een bezoek aan Rams Woerthe, Steenwijk. De school dient voldoende begeleiding te leveren, 1 begeleider per 10 leerlingen. Aan de hand van een kijkwijzer gaan de leerlingen in groepjes door het museum.

Leerdoel
De kinderen leren bewust kijken naar de beeldende kunst in hun omgeving. (Ze vooral te wijzen, naast het werk van beeldhouwers op beeldende kunst in hun omgeving)

Les 2
Fotografie van kunst in de openbare ruimte
Na het bezoek aan Rams Woerthe volgt op school een workshop fotografie. Met de leerlingen wordt een kunstwerk in de buurt van de school bezocht en gefotografeerd. Aan het einde van de les wordt een start gemaakt met het werken aan een foto-expositie van de leerlingen.

Leerdoelen

  • Leerlingen bewust maken van beeldende kunst in hun omgeving, waar ze in het dagelijkse leven aan
    voorbij lopen;
  • Leerlingen d.m.v. fotografie geconcentreerd laten kijken naar het kunstwerk;
  • Toepassen van fotografie met behulp van eigen fantasie en creativiteit;
  • Ervaren hoe je met fotografie een kunstwerk op verschillende manieren kunt afbeelden;
  • Reflecteren op de foto’s die de leerling zelf heeft gemaakt en op die van de andere leerlingen;

 78E zoektoecht3

78E zoektoecht3

78E zoektoecht3