Het Mysterie van 1572

De lokale geschiedenis

Discipline: Cultureel Erfgoed
Vorm: museumbezoek met wandeling – Verhalen, voelen en zien
Door: Stadsmuseum Vollenhove
Voor: groep 7 en 8
Duur: 90 minuten
Locatie: Stadsmuseum Vollenhove, Bisschopstraat 36 Vollenhove
Begeleiding: op 5 leerlingen graag 1 volwassene
Max. aantal inschrijvingen: 15 groepen
Periode in te plannen: vanaf 1 september 2022 tot 1 juli 2023 - op de ochtenden

Thema
De geboorte van Nederland | De lokale geschiedenis 1572-1672 | Spanjaarden en Geuzen | Machtsovername | Havezaten | Kastelen | Adel

Kerndoelen
Sluit aan bij de kerndoelen Tijd 51, 52 en 53 | Interpretatie van verhalen uit het verleden (monumenten, gebouwen, schilderijen en verhalen)

Vakken
Sluit aan bij het vak geschiedenis

Over de geboorte van Nederland

Geboorte van Nederland ging niet zonder slag of stoot. Voor, tijdens en na het moment dat de Nederlanden zich afscheidden van de Spaanse koning Filips II gingen ze al jaren gebukt onder een burgeroorlog. De geboortejaren van Nederland kenmerkten zich o.a. door verschillen in religie, politieke voorkeur, geografische en economische verschillen. Toch kwam men uiteindelijk tot elkaar in vrijheid, verscheidenheid, verdraagzaamheid en verbondenheid. De 4 v's zien we als de basis waaruit je handelt: toen, nu en in de toekomst. Dit is voor iedereen relevant en begrijpelijk te maken. De vragen die aan de orde komen, zijn: Wie ben ik? Wie ben jij? Waar sta ik? Waar sta jij? Waar staat de ander in verhouding tot mij? Hoe verplaats ik mij in die ander? En hoe zijn we op dit punt gekomen?

Over het Mysterie van 1572 – de lokale geschiedenis

Het stadsmuseum Vollenhove heeft een aansluitende / aanvullende les ontwikkeld over de lokale geschiedenis en het lokale erfgoed dat daar bij hoort. Met de leerlingen gaan we het volgende doen:

  • In het museum aan de hand van de kaart Stad Vollenhove 1654 aangeven waar de dreiging van Spanjaarden en Geuzen vandaan kwam en waarom de machtsovername zo vaak heeft plaatsgevonden. Welke havezaten, kastelen en mensen van adel werkten hier aan mee. Dat versterkt met de voorwerpen vanuit de periode 1572-1672.
  • Buiten het museum een wandeling langs de belangrijkste punten in de stad met uitleg van een gids.

Foto’s

De kanonskogel ligt in het museum in de vitrine met bodemvondsten. Het portret is van Jan Sloet, een geus uit Vollenhove, vanaf 1590 drost als opvolger van zijn vader. De kaart is van Jan Vos uit Vollenhove, gemaakt in ballingschap in Brussel (hij was van de ‘Spaanse’ kant). De prent is van het kasteel Oldehuis, veroverd door de geuzen in 1580 en mogelijk ook in 1572.

Meer algemene informatie is te vinden op onze website www.chcvollenhove.nl. en beeldbank stadsmuseum Vollenhove.

Verdieping

Het landelijk samenwerkingsverband '1572- de geboorte van Nederland' heeft lesmateriaal ontwikkeld, hier volgen momenteel scholen een pilot voor. Het volledige programma is vanaf september 2022 beschikbaar.

Digitaal onderwijspakket 1572 - de geboorte van Nederland| verdieping
Het landelijke samenwerkingsverband '1572-de geboorte van Nederland' stelt vanaf september 2022 kosteloos een onderwijspakket beschikbaar. Dit lesmateriaal gaat over de geboortejaren van Nederland die zich kenmerkten door o.a. verschillen in religie, politieke voorkeur, geografie en economie. Ondanks deze verschillen vonden Nederlanders elkaar in vrijheid, verscheidenheid verdraagzaamheid en verbondenheid. Deze vier thema’s maken heftige discussies los en zijn zowel toen als nu zeer actueel. Laten we leren van toen.

Trefwoorden: wereldoriëntatie, geschiedenis, burgerschap, Nederland, verdraagzaam, verbonden, vrij zijn, diversiteit.

Het programma is in te zetten op alle niveaus. Het bestaat uit een stripboek en een lessenserie van 4 of 5 lessen. De docent kan kiezen welke variant van het programma wordt gebruikt in zijn/haar lessen.

Via deze pagina kan je naar de digitale omgeving die ook op het Digibord is te gebruiken.

78E Mystery

78E Mystery6

78E Mystery6

78E Mystery6

78E Mystery6