Wolk in de klas

Een theatraal stiltemoment in je dag
Het Houten Huis

Discipline: beeldend muziektheater
Vorm: voorstelling
Voor: groep 1 en 2
Duur: 40 minuten
Max aantal leerlingen per voorstelling: 60
Locatie: Wijkactiviteitencentrum De Korf STEENWIJK
Datum:
- maandag 10 oktober 2022 om 11.00 uur en 13.00 uur
- dinsdag 11 oktober 2022 om 09.30 uur, 11.00 uur en 13.00 uur
Locatie: Toutenburghzaal De Burght VOLLENHOVE
- woensdag 9 november 2022 om 11.00 uur en 13.00 uur
- donderdag 10 november 2022 om 09.30 uur en 11.00 uur

Thema
Muziek | Theater | Emotie/gevoel | Fantasie/Verbeelding | Filosofie

Kerndoelen
De voorstelling sluit aan bij de kerndoelen 54 en 55 Kunstzinnige Oriëntatie

Lesmateriaal
Bij de voorstelling hoort een gratis pakket met opdrachtkaarten dat twee weken voorafgaand aan de voorstelling opgestuurd wordt naar de school. Met de kaarten wordt de verbeeldingskracht van de leerlingen getraind en kan de leerkracht de voorstelling voorbereiden, nabespreken en het thema verdiepen. Bij Wolk in de klas gaan de opdrachten over het maken van rituelen in de klas en de bevordering van concentratie en samenwerking.

Bijzonderheden
Op de gang gaan alle schoenen uit!

Over de voorstelling

De groepen die de voorstelling bezoeken worden ieder apart in een lange sliert naar de ruimte geleid waar de voorstelling gaat spelen. Daar kruipen ze door een bijzondere poort en komen op een groot wolkeneiland van zachte materialen. Een kleine marionettenpop in de vorm van een das vertelt zijn verhaal. Hij komt soms dichtbij, maar hij is ook verlegen…

Waar kom je terecht als je een dassenburcht instapt?
Ga ondergronds en zweef tussen de wolken… In deze burcht voel je je zwaar en licht tegelijk.
Te midden van een wollige omgeving kijk en luister je naar het verhaal van Das.
Langzaam gaat het licht aan in zijn hoofd, maakt de herrie plaats voor stilte en kan hij de drukte van een andere kant bekijken.
Trek je sokken wat hoger op, leun achterover en kom zelf ook even tot stilstand.
Welke das schuilt er in jou?

Geïnspireerd op de voorstelling Hoe licht kan een wolk zijn van Het Houten Huis en Feikes Huis.

Wolk in de Klas is een ‘speelruimtevoorstelling’. Dat betekent dat voorstelling, participatie en educatie één geheel vormen. Kinderen nemen deel door bijvoorbeeld mee te spelen, te schrijven of te musiceren. Er kunnen verschillende vakken aan de voorstelling worden gekoppeld, zoals taal, muziek, handvaardigheid, bewegingsles of rekenen.

12T Wolkindeklas5

12T Wolkindeklas5

12T Wolkindeklas5

12T Wolkindeklas5

12T Wolkindeklas5