Spelregels

Het Cultuurmenu bevat een mix van kunst-, erfgoed- en media-educatie projecten van zowel lokale, regionale als landelijke aanbieders. Voorstellingen vinden veelal plaats in het theater of geschikte locaties in Steenwijkerland, andere activiteiten in de school of in bv. een museum. Om dit allemaal goed te laten verlopen zijn er een aantal spelregels.

We vragen u nadrukkelijk om onderstaande spelregels goed door te lezen en ze te delen met de ouders/begeleiders die met de leerlingen meegaan naar of die betrokken zijn bij een activiteit. De regels zijn namelijk niet voor iedereen vanzelfsprekend en al helemaal niet bij iedereen bekend.

Voorbereiding
Het is belangrijk dat leerlingen voorbereid worden op de activiteiten. Aanbieders merken het echt als kinderen goed zijn voorbereid, als ze weten wat hen te wachten staat en wat er van hen wordt verwacht, zoals gedragsregels en de inhoud van de activiteit. Bij veel activiteiten is voorbereidend lesmateriaal beschikbaar. In een enkel geval kunt u het lesmateriaal downloaden via het Cultuurmenu, in sommige gevallen ontvangt u het lesmateriaal via de Cultuurcoach.
Bij workshops is voorbereiding niet altijd nodig. Wanneer de aanbieder contact met u opneemt om een datum voor de workshop of een bezoek af te spreken kunt u rechtstreeks met hem/haar overleggen over de benodigde voorbereiding. Aarzel nooit om zelf contact te zoeken met de aanbieder wanneer het u te lang duurt voordat u wat hoort. Bij onduidelijkheden kunt u ook altijd de Cultuurcoach mailen of bellen.
Zie knop contact.

Een activiteit op school

 • Aanbieders die op school komen, nemen van tevoren contact met de school op om afspraken te maken over de aankomsttijd, inrichting van de zaal/het lokaal en over specifieke wensen en eisen.
 • De aanbieders zijn zelf verantwoordelijk voor de ‘opbouw’ van de workshop/voorstelling en andere voorbereidingen die betrekking hebben op de activiteit/het bezoek.
 • U als school dient, in overleg met de aanbieder, een geschikte ruimte beschikbaar te stellen en eventueel (extra) begeleiding bij de workshop te organiseren. Het is daarom verstandig de praktische zaken van het bezoek of de voorstelling van tevoren goed te bespreken met de aanbieder. Denkt u er ook aan dat aanbieders bij aankomst vaak al eerst gereisd hebben; een ontvangst met een kop koffie of thee wordt dan zeer gewaardeerd.

Een voorstelling in het theater of op een gastschool

 • Zorg dat u op tijd bent: Dat betekent niet dat u al een half uur van tevoren aanwezig bent, omdat leerlingen vaak onrustig worden tijdens het wachten. Ongeveer 10 minuten van tevoren is voldoende en voor iedereen behapbaar.
 • Tijdens een voorstelling mag niet heen en weer gelopen worden, dat leidt af. Dus zorg ervoor dat iedereen vooraf naar de wc is geweest.
 • Let er op dat mobieltjes uit worden gezet en er mag beslist niet gesnoept of gedronken worden in het theater. Ook begeleiders dienen geen gebruik te maken van hun mobieltjes, afgezien van het maken van een foto uiteraard.
 • Zorg bij binnenkomst in het theater dat de groep van voor af aan naar achteren toe gaat zitten. Vertel leerlingen dat ze misschien nog even moeten wachten op kinderen van andere scholen, of misschien is het gezelschap nog niet helemaal klaar. Geef bij de kinderen van tevoren aan hoe ze naar hun plek kunnen lopen en wat ze moeten doen zodra de voorstelling afgelopen is.
 • Houd er rekening mee dat de voorstellingen op verschillende locaties in Steenwijkerland spelen en dat u zelf zorgt voor het vervoer van uw leerlingen.

Ouders/begeleiders

 • Bij alle voorstellingen kunnen begeleiders/ouders mee naar binnen, zij het een beperkt aantal. We houden 1 volwassene per 8 leerlingen aan. Overleg van te voren wie mee naar binnen gaan en wie buiten de zaal blijven wachten indien er meer begeleiding meegaat.
 • Laat ouders/begeleiders die mee naar binnen gaan niet bij elkaar zitten en laat ze op strategische plaatsen bij groepjes kinderen plaats nemen. We vragen wel altijd op te letten dat het zicht voor andere kinderen niet teveel belemmerd wordt.
 • Let er op dat ouders/begeleiders geen jongere broertjes/zusjes/baby’s mee naar binnen nemen, dit kan ernstig afleiden.
 • Het is heel belangrijk dat ouders/begeleiders een zitplaats innemen (niet blijven staan) en nog belangrijker is dat ze hun mobiele telefoons uitzetten. Ook appen, Facebook uitlezen of internetten tijdens een activiteit is onwenselijk!

Het bewaken van de orde

Van de leerkracht en ouders/begeleiders wordt verwacht dat zij actief deelnemen aan of betrokken zijn bij de activiteit. Zij zijn te allen tijde verantwoordelijk voor het bewaken van de orde tijdens alle activiteiten van het Cultuurmenu.

Begeleiding en docent behoud zijn functie, ook tijdens de activiteit en in de zaal!