Durgerdammers

Discipline: erfgoed
Vorm: museumbezoek met actieve werkvormen (speurtocht en toneel)
Door: CHC Land van Vollenhove
Voor: groep 3 en 4
Duur: 90 minuten
Max. aantal leerlingen per bezoek: 25
Per 5 leerlingen 1 volwassen begeleider vereist
Locatie: museum CHC Land van Vollenhove in Vollenhove

Kerndoelen
Sluit aan bij de kerndoelen: 51, 53, 54 en 56

Over het museumbezoek

Het bezoek aan het CHC Land van Vollenhove begint met het vertellen van het spannende verhaal over de Durgerdammers. Het is een waargebeurd verhaal van vissers die in de winter verdwaalden op de Zuiderzee en uiteindelijk ‘aanspoelden’ in Vollenhove. Daarna worden de leerlingen in twee groepen gedeeld en gaan ze het verhaal voor elkaar naspelen (toneel). Zo kunnen de leerlingen beleven wat er toen is gebeurd en hoe dat moet zijn geweest. De andere groep gaat de speurtocht door het museum doen. De speurtocht heeft betrekking op de Durgerdammers, Schokland en de visserij.

 durgerdammers-2 site

34 durgerdammers site