Volksverhalen uit Steenwijkerland

Discipline: erfgoed
Vorm: aangeklede verhalen
Door: Stan Fritschy
Voor: groep 1 en 2
Duur: 45 minuten
Max. aantal leerlingen: 50
Locatie: Op een nader te bepalen gastschool met speellokaal

Bijzonderheden
Bij deze activiteit worden groepen samengevoegd. De activiteit vindt op een nader te bepalen gastschool plaats.

Kerndoelen
Sluit aan bij de kerndoelen: 52, 53 en 56

Vakken
Sluit aan bij: Nederlands, geschiedenis

Over de erfgoedactiviteit

Verhalen over vroeger voor kinderen van nu. Het is belangrijk om te weten wie je bent en waar je vandaan komt, je te verbinden met je eigen geschiedenis. Dat geeft je wortels, geeft richting aan je leven en een gevoel van eigenwaarde. Daarom is het goed om kinderen te vertellen hoe alles om hen heen ontstaan is en wat hun (voor)ouders hebben gemaakt. Voor Steenwijkerland verzamelde Stan Fritschy verhalen over de stad, het dorp en streek. Verhalen die dichtbij de belevingswereld van kinderen liggen en verteld worden aan de hand van een schilderij met alle locaties in de gemeente. De kinderen herkennen deze plekken en zullen er nooit meer op eenzelfde manier langs lopen of fietsen…

12 Volksverhalen-uit-Steenwijkerland-site1